Duomenų valdymas ir programinė įrangą pramonėje

Kas bendro tarp verslo teisininko, pramonės sektoriaus, programinės įrangos ir dirbtinio intelekto?

Besispecializuojančiam verslo teisėje teisininkui yra būtinas pramonės sektoriaus procesų ir jo atstovaujamo verslo valdymo suvokimas: nuo investicijų, finansų bankininkystės, sektoriaus valdymo principų supratimo iki žaliavos (neretai pinigų srautas būna žaliava) ir jos panaudojimo, gamybos/gavybos iki galutinio produkto.  Tai nulemia, per kiek laiko gebama suprasti apie ką kalbama ir kas kalbama, kad parinkti tinkama teisės normą/mas klausimui atsakyti, kuris neretai apima keletą teisės aktų ir tenka žiūrėti sisteminiu požiūriu.

Didėjant pramonės našumui, didėja programinių sistemų poreikis, bei jų automatizavimas ir įtraukimas dirbtinio intelekto į procesų valdymą, duomenų apibendrinimą.

Pažymėtina, kad pramonės poreikis auga sparčiau nei, kad spėjama užauginti rinkoje naujus tikslinius specialistus. Dažnu atveju teisininkas tampa jungiamąja grandimi tarp akcininkų numatytų tikslų bendrovei, vadovo prioritetinių darbų ir uždavinių, techninės inžinerinės grandies  gebėjimo įvykdyti tikslus, pagal turimus išteklius ir įrangą, bei visuomet keliamas kokybinis ir našumo reikalavimas, tarp visų šių tarpusavio procesų, kas reiškia verslo teisininkui, tenka parengti etapais sutartis su tais, kas visa tai: organizuos, užtikrins, įgyvendins, valdant veiklos rizikas ir kt.

Šio laikotarpio aktualiausia tema pramonės versle, duomenų valdymas, turimos informacijos efektus panaudojimas ir programinės įrangos pritaikymas ar kūrimas pramonėje.

Pripažinkime, sukurti lengviausias kelias ir pagal tai pritaikyti įranga, tačiau tai labai brangus sprendimas, kai tai apima visa gamybos procesą; Tuo tarpu adaptavimas įrangos ir programinių modulių suderinamumas, leidžia taupyti ant įrangos, tam tikrose sprendiniuose, bet reikalauja investicijų. Esant investicijoms, akcininkų klausimas, kokia grąža, koks laikotarpis ir kokiomis sąlygomis; Vadovo klausimas, kaip tai atrodys ir kaip išskaidyti į etapus; valdant finansų srautą ir įsipareigojimus, techniniai darbuotojai papasakos, ko nori ir apsigins, kad reikia, o teisininkui duodama užduotis, visa tai įvertinti, kiek tai sutampa su akcininkų pozicija, pateikti galimas rizikas, atitikti žaliajai (tvariajai) strategijai ir eliminuoti galimas rizikas iš sandorių ir parengti susijusią dokumentacija. Kas apima nuo įdėjų apsaugos; užklausų turinio formavimo tiekėjams; vertinimo studijos; konfidencialumo „kambarių” ir t.t. iki pačios programinės įrangos užduoties suformavimo ir pagal tai perengimo programinės įrangos kūrimo ar tai pirkimo sandorio parengimo;

Pramonės sektoriuje vyrauja, „supervisory control and data acquisition” jos panaudojimo sritys yra įvairios ir apima energetiką, vandens tiekimą ir nuotekas, pramonę, pastatų valdymą, transporto sistemų valdymą ir kt. Šios sistemos leidžia efektyviai stebėti ir valdyti didelius ir sudėtingus procesus, mažinant žmogaus įsikišimą ir padidinant efektyvumą bei kaupiant ir apdorojant duomenis, užtikrinant standartizavimus ir saugumo atitiktis.

Daugiau kaip prieš 6 m. išgirdus klausimą, kaip tinkamai įgyvendinti DVS priežiūros kontrolės ir duomenų gavimo, suderinamumo ir užduočių vykdymo programinės įrangos pirkimo, testavimo ir paleidimo projektą. Kai viena prastovos valanda siekia keliasdešimt tūkstančių, apima ir sandėlio realizavimo rizikas ir antrinio gamybos proceso metu gaunamo produkto mažėjimą. Gamybos sustabdyti negalime, o reikia sukurti ir paleisti nauja įrangą ir modulius.

Prisipažinsiu, klausimas nustebino ir paskatino plačiau domėtis šia sritimi.

Vėliau sekė dar daugiau klausimų ir pažinimo ne tik su programinės įrangos principais, bet ir su pagrindiniais vadybos, gamybos valdymo rodikliais, rizikų vertinimu, testavimu. Laikas parodė, kad prireikė šiek tiek daugiau nei savaitės suprasti sistemų veikimą ir technologinius aspektus.

Tam, kad tinkamai pasiruošti ir kartu su technikais įsivertinti įrangos pirkimo pardavimo sandorį ir užtikrinti savalaikį įgyvendinimą, būtina tinkamai nusimatyti balansavimo ir prastovų mechaniką, kad suvaldyti veiklos rizikas ir/ar kylančius nuostolius.

Nors teisininkas neprivalo būti specialistu šioje srityje, bet jam kaip savo srities profesionalui svarbu suprasti pagrindinius dalykus, kad galėtų tinkamai pasiūlyti teisinį patarimą klientui.

Štai svarbios sritys, kurias būtina įsivertinti ir pasirengti dar prieš sudarant ketinimų protokolus ir konfidencialumo susitarimus:

Esamos ir naujos programinės įrangos suderinamumas:
Aiškiai suformuluoti užduotis ir nusistatyti teisinius aspektus, susijusius su DVS (darbinė valdymo sistema). Dažnu atveju pramonėje dominuoja  Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) sistema, nors pažymėtina, kad naudojamos ir  PLC jungiant automatizavimą. HMI: daugiau operatoriams sąveikauti su pramoninėmis sistemomis; RTU: duomenis iš nutolusių vietų ir siųsti juos į programinės sistemos vietas. DCS: padeda valdyti ir monitorina pramoninius procesus, nors panašu į Supervisory Control and Data Acquisition , tačiau dažniau DCS yra integruotas ir veikia kaip autonomiškas valdymo ir stebėjimo įrankis. IoT įrenginiai: vis dažniau sutinkama šiuolaikinėse Supervisory Control and Data Acquisition sistemoje gali būti integruota sąveika su IoT įrenginiais, kurie gali rinkti duomenis iš įvairių prietaisų ir siųsti juos į centrines stebėjimo ir valdymo vietas.

Siekiant parengti programinės įrangos sutartį:

  1. Reguliavimas: Išsiaiškinti klausimus susietus su diegimu ir naudojimu. Tam tikrose pramonės šakose gali būti specifinių reguliavimo reikalavimų, pvz., saugumo normos pramonės sektorius, kai tai strateginis sektorius ir kt.
  2. Sutartys ir licencijos: sistemų įsigijimas ir naudojimas dažnai susijęs su sutartimis ir licencijomis. Panaudojimo ir techninėmis palaikymo sąlygomis.
  3. Duomenų privatumas ir saugumas: Duomenų privatumo ir saugumo klausimai susieti su sistemomis ir programinėmis ir darbo vietos grandimis. Gali tekti spręsti klausimus, susijusius su jautrios informacijos surinkimu, saugojimu ir perdavimu.
  4. Atsakomybės klausimai: sistemos naudojamos kritinėse srityse, todėl svarbu suprasti atsakomybės klausimus.
  5. Intelektinė nuosavybė: Jeigu sistema yra kurta ar modifikuojama specialiai klientui, gali tekti spręsti intelektinės nuosavybės klausimus, įskaitant autorių teises ir galimą programinės įrangos licencijavimą.
  6. Gamybos procesų reguliavimas: būtina suprasti, kaip programinė sistema integruojama į gamybos procesus ir kaip tai gali turėti poveikį reguliavimui ir standartams.

Viso šio proceso metu privaloma bendradarbiauti su inžinieriais ir kitais specialistais, kad gauti sandoriui ne tik inžinerinę informaciją bet ir kt. ir sudėlioti išsamias pirkimo sąlygas svarbiais programinės sistemos klausimas. Tam, kad teisinio ginčo metu būtumėte padarę visus reikiamus namų darbus iki jam kylant, o esant, tai taptu tik formalumu, apsiginant savo pagrįstus reikalavimus.