Dirbtinis intelektas – efektyvumo didinimas

Dirbtinis intelektas (toliau – DI), šiuolaikinės technologijos dalis, kuris sparčiai įsiveržia tiek į verslo, tiek žmogaus raidos etapus, įtakodamas kasdienės veiklos procesus, skatina asmens efektyvumą; Pagreitindamas administracines ir automatizuotas užduotis, bei keldamas veiklos efektyvumą, eliminuodamas procese šališkumą, bei keldamas kokybinius rodiklius, tik pačiam DI naudotojui svarbu gebėti kritiškai mąstyti ir vertinti DI turinio kokybės lygį, kas reiškia, naudotojas DI turi vartoti siekiant ugdyti savo intelektą, o pats DI įrankių pritaikymas greitinu raidos procesą.

Plačiau apie dirbtinio intelekto panaudojimą mokymosi, bei dėstymo procese DI naudojimą, aptarėme atvejo studijoje.