Privatiems klientams

Privatiems klientams

Klientams padedame ginti jų pažeistas, ar įgyvendinti turimas teises, konsultuojame civilinės ir baudžiamosios teisės klausimais. 

Teismo procesai, ginčų sprendimas

Intelektinės nuosavybės teisė

Šeimos teisė

Baudžiamoji teisė

Darbo teisė

 

Kreipkitės telefonu +370 683 02037 arba el. paštu: info@manoteisininkas.lt

www.manoteisininkas.lt - visos teisinės paslaugos