Vedybų sutartis – apsaugo tiek šeimos, tiek asmeninius interesus

Užbaigėme kompleksini konsultacinį šeimos ir jos verslo valdymo sandorį, kuriame buvo susitarta dėl šalių valdomo:
– verslo turto;
– bendro šeimos turto;
– kiekvieno asmeninio turto;
Be to, aptarti investavimo ir vaikų ateičiai iki 18 m. lėšų kaupimo galimi scenarijai.

Klientai pažymėjo, kad šis jų sprendimas, nulemtas ne baimių, o noro išspręsti, bei aiškiai apibrėžti vertybini požiūrį į šeimą ir skirtingus rizikos lygius kylančius iš jų profesinės veiklos, kas jausmų negriauną, o šiuo atveju tik stipriną.

Pagal klientų suformuotus klausimus, procese akcentavomės sekančiai:

Turtas:
– Šeimos esančio turto paskirstymas;
– Šeimos valdomo verslo turto paskirstytas;
– numatyti principai, kaip vyks grąžos padalijimas;
– įvertintas kiekvieno asmeniškai valdomas verslo turtas ir ateityje būsimi;
– įvertintas kompleksiškai, bendras šeimos turtas ir jo susiformavimo etapai;
– suformuotas šeimos kasdienių poreikių „buferis”; apsauginis grąžos, per investicijas ir kitas pajamas scenarijai;
– Aptarti galimi ateities pokyčiai ir kaip jie bus valdomi? kam kokiais spręstinais klausimais suteikiami įgaliojimai ir pavedimai;

Prievolės: kaip rūpinamasi savo tėvais/uošviais;

Investavimas ir ateities kryptis:
– investicijų scenarijai ir strategijos iš jau valdomo kapitalo ir gaunamos grąžos;
– išgryninti ateities finansiniai tikslai, pagal turimas kompetencijas ir profesine veiklą ir kaip investicijos prisidės prie jų įgyvendinimo, augimo;
– numatyti kintantys gyvenimo scenarijai;

Vaikų ateitis:
– aptarti vaikų finansiniai poreikiai, emocinis ir socialinis vystymas iki 18 m.;
– mokymo ir švietimo planai: pagal bazinius dalykus, kad gebėtu tinkamai perimti valdoma turtą ir vaiko laisvai pasirinktus profesinius (tiesiog numatant kokia suma ir proporcijomis prisidės tėvai iki vaikui sueis 24 m.);
– vaikų sveikatos klausimai;

Teisinė dalis:
– parengtos vedybų sutartys, numatant be viso, ko kaip bus sprendžiami teisiniai klausimai, jeigu atsiras nenumatytų situacijų. Pasirinktos taikytinos jurisdikcijos, atsižvelgiant į turto buvimo vietą;
– notarinė dalinis – tvirtinimas ir registravimas registre;

dalyvavo papildomi procese ekspertai:
– finansų ir investicijų;
– sveikatos priežiūros;
– edukologijos;
– meno vertybių;