Ieškiniai, taikos sutartys, skundai, atsikirtimai, paaiškinimai ir k.t. procesiniai dokumentai.

 • fizinių ir juridinių asmenų interesų gynyba;
 • asmens pripažinimas neveiksniu (procesinių dokumentų rengimas);
 • konsultavimas parenkant tinkamus ginčų sprendimo būdus;
 • ginčų sprendimo, bylų vedimo strategijos planavimas, proceso veiksmų eigos bei ypatumų numatymas;
 • alternatyvūs ginčų sprendimo būdai: derybos, tarpininkavimas, taikinimo procedūros;kontrahentų susitikimų organizavimas, viso būtino aptarnavimo teikimas – korespondencijos siuntimas, vertimo paslaugos, patalpos deryboms, kitos priemonės, įgalinančios šalis susitarti taikiai;
 • atstovavimas ikiteisminėse ginčų sprendimo institucijose;
 • procesinių dokumentų (ieškinių, pareiškimų, prašymų, skundų) teismui rengimas;
 • kliento atstovavimas teisme, arbitraže;
 • atstovavimas civilinėse, administracinėse, šeimos, darbo, mokesčių, intelektinės nuosavybės teisės gynimo bylose, visų instancijų teismuose;
 • kreditorių interesų gynimas, actio Pauliana, netiesioginiai ieškiniai, įmonių bankroto ir restruktūrizavimo bylos;
 • arbitražinių susitarimų, arbitražinių išlygų, taikos sutarčių rengimas;
 • teismo išduoto vykdomojo dokumento pateikimas antstoliui vykdyti;
 • vykdomojo dokumento vykdymo kontrolė (ar areštuotas skolininko turtas, ar pateikti reikiami paklausimai apie skolininko turimą turtą ir kt.);
 • pagalba pripažįstant užsienio teismų ir arbitražų sprendimus.
Kreipkitės telefonu +370 683 02037 arba
el. paštu: info@manoteisininkas.lt
Šeimos kortelės turėtojams taikomos nuolaidos, teikiamoms teisinėms paslaugoms