• Giname įtariamuosius ir kaltinamuosius ikiteisminio tyrimo institucijose ir teismuose
  • Atstovaujame nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus ir civilinius atsakovus
  • Rengiame procesinius dokumentus, skundus
  • Teikiame pagalbą dėl neteisėtu sulaikymu ar padarytos žalos atlyginimo
  • Atstovaujame  bylose (dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo, fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo, žmogaus veiksmų laisvės varžymo, seksualinio priekabiavimo, šmeižimo, neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo, neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudojimo, turto sunaikinimo ar sugadinimo (įskaitant ir dėl neatsargumo), mirusiojo atminimo išniekinimo)

Kreipkitės telefonu +370 683 02037 arba
el. paštu: info@manoteisininkas.lt