Vartotojų teisės turint ar įsigyjant būstą

 

Svarbiausios naujovės, kurias nuo 2017 07 01 privalo žinoti vartotojas turintis ar planuojantis įsigyti būstą.


VERSLO TEISE SPRENDIMAI 1
S.Banys  apžvelgia, kas naujo nusimato nuo 2017 liepos 1 d. kredito įstatyme.


Kalbant apie vartotojus, kurie jau turi sudarytas kredito sutartis, svarbus momentas, kad tam tikros įstatymo nuostatos (pavyzdžiui, netesybų ribojimas 0,05 proc. dydžiu, teisė grąžinti kreditą ar jo dalį anksčiau laiko, kompensacijos, mokamos bankui apribojimas iki 3 proc., kredito atidėjimas, kredito sutarties nutraukimo tvarkos ir terminų reikalavimai) bus taikomos ir iki įstatymo įsigaliojimo sudarytoms būsto paskolos sutartims.

Vartotojui bus suteikiamas, net  30 dienų apsvarstymo laikotarpis, kurį kredito davėjas turi suteikti vartotojui iki kredito sutarties sudarymo. Taip pat po sutarties sudarymo kredito gavėjas per 14 dienų galės pakeisti savo sprendimą ir atsisakyti jau sudarytos kredito sutarties.

Kredito turėtojui įstatymas numato – kredito atidėjimą, t. y. atvejis, kai vartotojui susidūrus su finansinėmis problemomis ir susiklosčius išimtinėms aplinkybėms : nutraukus santuoką, mirus sutuoktiniui, tapus bedarbiu ar kredito gavėją pripažinus nedarbingu, jis turės teisę atidėti įmokų mokėjimą kredito gavėjui ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui. 

Sekantis vartotojui esminis momentas, kad būsto kreditas „atrišamas“ nuo kitų banko paslaugų, t.y, kredito davėjai nebegalės reikalauti kartu su paskola įsigyti kitų paslaugų – gyvybės draudimo, investicinių produktų, mokėjimo paslaugų, kurie vartotojui iš esmės nereikalingi ar nebūtini. Išimtys numatytos tik dėl įsigyjamo būsto draudimo, paliekant teisę klientui pačiam pasirinkti draudiką, ir dėl nemokamos sąskaitos kredito įmokoms surinkti.

Vartotojui siekiant pagerinti vartotojų galimybes keisti kredito davėją ir palankesnėmis sąlygomis refinansuoti paskolą kito kredito davėjo įstaigoje, įstatyme numatyta maksimali išankstinio kredito grąžinimo mokesčio riba (ne daugiau kaip 3 proc. anksčiau laiko grąžinamos sumos), taip pat numatyti atvejai, kai išankstinis kredito grąžinimas būtų nemokamas. Pavyzdžiui, kintamosios kredito palūkanų normos keitimo dieną vartotojas galės grąžinti kreditą ar jo dalį nemokamai. 

Vartotojams suteikiamos teisės laisviau palyginti kreditorių pasiūlymus. t.y., vartotojas galės lengvai ir paprastai palyginti kelių kredito davėjų pasiūlymus ir išsirinkti sau naudingiausią, numatyta, kad kredito davėjai pateiks informaciją apie kredito sąlygas standartine forma. Siekiant sumažinti ginčų dėl neaiškių kredito sutarčių sąlygų, nustatytas privalomas kredito sutarčių sąlygų sąrašas: tos sąlygos turi būti aptariamos sudaromoje sutartyje (kredito palūkanų dydžio keitimo sąlygos, maržos didinimo ir mažinimo atvejai, su sutarties vykdymu, keitimu, nutraukimu susiję komisiniai atlyginimai ir kt.).