• sutarčių (užsakymų) dėl krovinių pervežimo rengimas;
  • tarptautinių ir vietinių logistikos, ekspedijavimo, krovos, agentavimo, sandėliavimo ir kitų sutarčių rengimas;
  • pretenzijų, reklamacijų, krovinio priėmimo – perdavimo aktų ir kitų reikalingų dokumentų rengimas;
  • instrukcijų vežėjui, dokumentų, įforminančių krovinio priėmimą vežti, rengimas;
  • konsultavimas visais su vietiniu bei tarptautiniu krovinių pervežimu keliais susijusiais klausimais, sudarant tarptautinio krovinių vežimo sutartis pagal Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvenciją (CMR), teisinės išvados dėl vežėjo civilinės atsakomybės taikymo, atsakomybės paskirstymo, darbuotojo atsakomybės prieš darbdavį (vežėją), krovinio sulaikymo, ekspeditoriaus regresinių reikalavimų galimybių, pervežimo dalyvių prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, draudiminių ginčų;
  • vežėjų, ekspeditorių, agentų, komisionierių, krovinių siuntėjų bei gavėjų atstovavimas teisme ir santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
  • krovinio vežime dalyvaujančių subjektų atstovavimas ginčuose (dėl išmokų pagal krovinio draudimo ar vežėjo civilinės atsakomybės draudimo sutartis bei taisykles, draudiminiuose ginčuose, išieškant pervežimų metu padarytą ar su pervežimais susijusią žalą);
  • atstovavimas bylose dėl kompensacijų už krovinio praradimą, sugadinimą ar pavėluotą pristatymą, sulaikymo, dėl krovinių perdavimo gavėjui.

 

Kreipkitės telefonu +370 683 02037 arba
el. paštu: info@manoteisininkas.lt