Sveikata – ypatinga teisės saugoma vertybė

Anot S. Banio, kad žalą sveikatai nulėmė medikų klaidos, pacientas dažnai suvokia ne iš karto, o po atitinkamo laiko, kai pasikonsultuoja su kitais medikais, teisininkais. Teisininkas atkreipia dėmesį į terminų svarbą, nes ieškiniui dėl žalos atlyginimo pareikšti taikomas trejų metų ieškinio senaties terminas.
„Tiesa, ieškinio senaties terminas, praleistas dėl svarbių priežasčių, gali būti atnaujintas. Reikšmingomis aplinkybėmis atnaujinti senaties terminą laikomos individualios situacijos aplinkybės.
Teismas atsižvelgia, kad asmens sugebėjimas įvertinti susiklosčiusią medicininę ir teisinę situaciją dažnai būna apsunkintas, nes žmogus, patekęs į sudėtingą jo sveikatai ar gyvybei situaciją, pasitiki medikais, mano, kad jie deda maksimalias pastangas, o atsiradusi žala tėra nesėkmingai susiklosčiusių aplinkybių pasekmė“, – pastebi S. Banys.
Teismų praktikoje sprendžiant ieškinio dėl paciento sveikatai padarytos žalos atlyginimo senaties termino atnaujinimo klausimą atsižvelgiama į tai, kad sveikata yra ypatinga teisės saugoma vertybė, todėl senaties termino praleidimas (ypač nežymus) gali būti atnaujinamas atsižvelgiant į asmens amžių, išsilavinimą, paciento ir sveikatos priežiūros įstaigos elgesį, kitas reikšmingas aplinkybes. Lietuvos gyventojų teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą, teisę į informaciją, teisę skųstis ir teisę į žalos sveikatai atlyginimą garantuoja Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas.