Praktikos sritis apima paveldėjimo teisės klausimais, atstovaujame ikiteisminiuose ir teisminiuose ginčuose, kylančiuose iš paveldėjimo teisės.
 • Rengiame pareiškimus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad palikėjo mirties pretendentui buvo reikalingas išlaikymas ir jis turi teisę į priavalomąją palikimo dalį;
 • Testamento ar jo atskirų dalių pripažinimas negaliojančiais;
 • Paveldėjimo teisės ginčijimas;
 • Ruošiame pareiškimus teismui dėl termino palikimui priimti pratęsimo (atnaujinimo);
 • Ruošiame pareiškimus teismui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kad palikimas buvo priimtas faktiškai jį pradėjus valdyti (t.y. įpėdinis nesikreipė į vietos notarą, kad priimtų po artimojo mirties likusį turtą, tačiau mirus artimajam, jis ir toliau daug metų gyveno ar kitaip rūpinuosi po artimojo mirties likusiu turtu);
 • Rengiame procesinius dokumentus (ieškinius, atsiliepimus, apeliacinius skundus ir pan.);
 • Skundo dėl atsisakymo atlikti notarinį veiksmą;
 • Teismo leidimų (palikimui priimti, turtui perleisti) gavimas;
 • Atstovavimas  visų instancijų teismuose nagrinėjant ginčus, kylančius iš paveldėjimo teisės.
 • Konsultacijos dėl paveldėjimo pagal testamentą ir pagal įstatymą (kai nėra testamento);
 • Teisės konsultacijos palikimo priėmimo klausimais (dėl palikimo priėmimo būdų ir teisinės pasekmės, dėl palikimo atsisakymo, dėl teisės į privalomąją palikimo dalį nustatymo ir kitais iš paveldėjimo teisinių santykių kylančiais klausimais);
 • Įpėdinių savitarpio santykių ir ginčų sprendimas;
 • Palikėjo (mirusio asmens) kreditorių interesų gynimas.
Kreipkitės telefonu +370 683 02037 arba el. paštu: info@manoteisininkas.lt

 

Šeimos kortelės turėtojams taikomos nuolaidos, teikiamoms teisinėms paslaugoms