Ketinate dovanoti turtą ar pinigus, nepamirškite sutarties

Ketinate dovanoti turtą ar pinigus, nepamirškite sutarties

Apie dovanojamo turto sandorius pasakoja „S.Banys ir partneriai“ teisininkas Simas Banys

Vis dažniau sulaukiame tautiečių skambučių, kuomet pastarieji kreipiasi su klausimu, kodėl deklaravus turtą ir/ar disponuojamas lėšas, mokesčių inspekcija primena apie atsiradusius nesumokėtus mokesčius. Situaciją visuomet pradedame gvildenti nuo klausimo apie Jų mokestinių metų finansinę istoriją ir neretai sužinome, kad asmenys per pastaruosius mokestinius metus iš artimųjų priėmė dovanotas lėšas, tačiau jų tinkamai taip ir neįformino.
Taigi, dėl tokių priimtų dovanų, kurios viršijo per kalendorinius metus neapmokestinamą vertę, asmenims atsiranda prievolė mokėti mokesčius, kurių jie galėjo išvengti, jeigu tik laiku būtu sudarę dovanojimo sutartį. Todėl ketinantiems dovanoti ar priimti dovanojamą kilnojamą – nekilnojamą turtą ar pinigines lėšas būtina žinoti, kada ir nuo kokios sumos atsiranda mokestinė prievolė.
Šiuo metu LR įstatyminė bazė numato, kad dovanojant bet kokį nekilnojamąjį turtą, sudaromą sandorį privalo tvirtinti notaras. Tokia pati tvarka taikoma ir piniginėms lėšoms, jei dovanojama suma viršija 50 tūkst. litų. O dovanojimo sutartims, kurių suma didesnės kaip 5 tūkst. bet mažesne nei 50 tūkst. litų numatoma tik rašytinė forma.
Todėl kiekvienu atveju tvirtinant nekilnojamo ar kito vertingo turto bei pinigų dovanojimo faktą rekomenduojame kreiptis į teisininką, kuris paruoš dovanojimo sutartį, išaiškins visas galinčias kilti prievoles, objektyviai patars ir suteiks konsultaciją dėl sutarties tipo ir turinio. Vėliau, jau viršijus dovanotiną 50 tūkst. litų sumą teks papildomai apsilankyti notaro biure ir tokį sudaromą sandorį patvirtinti notariškai. Tik taip apdovanotasis galės išvengti nemalonių rūpesčių, kuomet gautą dovaną ateis laikas deklaruoti, ar iš apdovanotojo bus prašoma įrodymų, kad jo nuosavybės teise deklaruojamas turtas ar turimos piniginės lėšos yra įgytos teisėtai.
Būtina pastebėti, kad dovanojimo būdu gautas turtas ar pinigai yra neapmokestinami, jei jie gauti iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, vaikaičių ir senelių. Tačiau, gavus dovaną iš kitų asmenų, reikia mokėti gyventojų pajamų mokestį, kuris yra skaičiuojamas nuo dovanos vertės. Tiesa, mokesčiai nebus skaičiuojami jei iš kitų gyventojų dovanojimo būdu per mokestinį laikotarpį gautų pajamų suma (vertė), neviršijanti 8 000 litų. Jei minėtas dydis viršijamas, tai tik nuo viršijamos dalies likusi suma bus apmokestinama, taikant gyventojų pajamų mokesčio tarifą.

Informacija ruošta 2014 m. kovo 24 d., P.S. įstatymai keičiasi, tad skaitant šią publikaciją visuomet rekomenduojame atsižvelgti į įstatymų galiojimą, nes Jums skaitant informacija jau gali būti nebeaktuali.

Kreipkitės telefonu +370 683 02037 arba el. paštu: info@manoteisininkas.lt

Tags: , , , , , , , , , , , ,