Apsilankę šioje interneto svetainėje teisiškai įsipareigojate laikytis šių sąlygų. Interneto svetaine galite naudotis, jei visiškai sutinkate su šiomis sąlygomis. Taip pat interneto svetaine gali naudotis ne jaunesni kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus asmenys. Jei esate ne jaunesni kaip 14 (keturiolikos) metų, tačiau nesate sulaukę 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, su šiomis sąlygomis turėtumėte susipažinti kartu su vienu iš savo tėvų arba globėju, kad Jūs ir vienas iš Jūsų tėvų arba globėjas šias sąlygas suprastų ir įsipareigotų jų laikytis.

 

Interneto svetainės operatorius

 

Ši interneto svetainė prižiūri ir tvarko S.Banys  (buveinės adresas: S.Daukanto g. 13,  11 kab. Klaipėda, Lietuva) (toliau – mes).

 

Atsakomybės apribojimas

 

Ši interneto svetainė ir jos turinys skirti tik susipažinti. Nei šia interneto svetaine, nei jos turiniu nesiekiama teikti teisinių ar kitų profesinių konsultacijų, taip pat reklamuoti paslaugų. Mes visiškai neatsakome už bet kokius nuostolius, patiriamus vadovaujantis šioje interneto svetainėje pateikiama informacija ar kita medžiaga.

 

Visa galiojančių įstatymų leistina apimtimi mes neatsakome dėl pasekmių, kylančių Jums ar trečiosioms šalims susipažįstant ar naudojantis šia interneto svetaine ir jos turiniu.

 

Nuosavybė

 

Interneto svetainė, jos turinys, kodas, domeno pavadinimas, visos autoriaus teisės, prekės ženklai, įmonių pavadinimai ir visa kita joje esanti intelektinė ar kita nuosavybė visa apimtimi priklauso mums ir (arba) mūsų licencijos davėjams ir (arba) turinio teikėjams ir yra saugomi pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius intelektinės nuosavybės ir kitus teisės aktus.

 

Be mūsų tiesioginio sutikimo neturite teisės dauginti, fiksuoti, atgaminti, atlikti, perleisti, parduoti, suteikti pagal licenciją, keisti, kurti išvestinius kūrinius, perleisti, pateikti, redaguoti, patalpinti, perduoti, viešai demonstruoti, suformuoti, platinti ar panaudoti (visiškai arba iš dalies) interneto svetainės, jos turinio ar kodo, taip pat kitaip, bet kokia forma ar priemonėmis, naudoti interneto svetainės, jos turinio ar kodo.

 

Licencija

 

Šiomis sąlygomis suteikiame Jums neišimtinę, neperleidžiamą ir ribotą teisę ir leidimą susipažinti ir naudotis interneto svetaine ir jos turiniu, jei tik Jūs griežtai laikotės šių sąlygų. Jūs įsipareigojate nesikišti į interneto svetainės veikimą, jos netrukdyti, taip pat laikytis kitų teisės aktų reikalavimų.

 

Privatumas

 

Jei pateikiate savo duomenis interneto svetainėje, kartu vienareikšmiškai sutinkate, kad šiuos duomenis galime rinkti, naudoti ir atskleisti mūsų privatumo politikoje nustatyta tvarka.

 

Kitos interneto svetainės

 

Interneto svetainėje gali būti pateikiama nuorodų į kitas interneto svetaines, kurios priklauso, kurias skelbia ir kurias prižiūri trečiosios šalys. Mes neprivalome stebėti ar vertinti tokių trečiųjų šalių interneto svetainių turinio ir neatsakome už tokių trečiųjų šalių interneto svetainių tikslumą ar patikimumą.

 

Taikytina teisė ir jurisdikcija

 

Šioms sąlygos taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Su šiomis sąlygomis susiję ginčai priklauso išimtinei Lietuvos teismų jurisdikcijai.

 

Pakeitimai

 

Pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kada visiškai arba iš dalies keisti, įtraukti arba pašalinti bet kokią interneto svetainės, interneto svetainės turinio ir (arba) šių sąlygų dalį. Šių sąlygų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo. Jūs įsipareigojate nuolat peržiūrėti šias sąlygas ir susipažinti su pakeitimais savarankiškai.

 

Susisiekite su mumis

 

Jei norite daugiau sužinoti apie interneto svetainę ir mūsų veikla, kreipkitės adresu info@manoteisininkas.lt.