Konsultuojame klientus energetikos sektoriaus klausimais.
Esame sukaupę patirties šilumos ir elektros gamybos pramonės sektoriuje.

Rengiame dokumentus, bendraujant su reguliavimo institucijomis, projektuotojais ir energijos kaupiklių, inventorių, saulės panelių gamintojais sandoriuose, programinės įrangos sistemai valdyti (Supervisory control and data acquisition), pagal technine užduotį sutarčių rengime, bei sprendžiant ginčus, arbitraže ir/ar nacionaliniuose teismuose.
Įgytos žinios Lietuvos, Europos Sąjungos ir tarptautinės energetikos teisės srityse bei tarptautinių projektų patirtis leidžia pasiūlyti greitą reakciją ir paslaugų paketus energetikos sektoriuje dirbančioms įmonėms.
  • konsultacijos energetinių objektų statybų gamybos, prekybos teisiniais klausimais, techninių projektų darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimams atitikties vertinimas;
  • konsultacijos, teisinių išvadų teikimas ir studijų rengimas, rizikų vertinimas, energetikos sektoriaus reguliavimo ir teisinės atitikties klausimais;
  • energetikos įmonių ir/ar jų grupių teisinių patikrinimų atlikimas, veiklos teisinės atitikties Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktams vertinimas;
  • sandorių energetikos srityje struktūravimas;
  • energetikos įmonių interesų atstovavimas derybose, priežiūros institucijose, arbitražuose ir teismuose.
Kreipkitės telefonu +370 683 02037 arba el. paštu: info@manoteisininkas.lt