Alimentai vaikui išlaikyti

Alimentai vaikui išlaikyti Jei vienas iš tėvų nesirūpina vaiku ar rūpinasi ne pagal susitarimą, tokiu atveju turite galimybę pasinaudoti vaikų išlaikymo fondo teikiamomis išmokomis – tai valstybės skiriamos piniginės lėšos, kurios mokamos vaikams, pagal teismo sprendimą arba teismo patvirtintą ... read more...