Mokestinių bylų praktika Nr.1

PVM atskaitos procento skaičiavimas:

Gali būti neleista į PVM atskaitos procento skaičiavimus įtraukti paties lizinguojamo daikto pardavimo vertės
2014 m. liepos 10 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ESTT) priėmė sprendimą byloje C -183/13 (Banco Mais), kurioje nagrinėtas Portugalijos banko, kuris be bankinių paslaugų užsiėmė ir lizingo veikla, PVM atskaitos procento paskaičiavimo klausimas.

ESTT paaiškino kaip turi būti taikomas Direktyvos 77/338/EEB 17 str. 5 dalies trečiosios pastraipos c punktas.

Minėtoji nuostata turi būti suprantama taip, kad valstybės narės gali reikalauti, kad bankas, vykdantis lizingo veiklą, skaičiuodamas PVM atskaitos procentą prekėms / paslaugoms, naudojamoms mišriai veiklai, turėtų įtraukti į skaitiklį ir vardiklį tik tą kliento finansinės nuomos dalį, kuri atitinka palūkanas. Taigi pati daikto pardavimo vertė neturi būti įtraukiama į PVM atskaitos procento skaičiavimus, jeigu bendrovės resursai nenaudojami turto pardavimui.

Akcizinių prekių laikymas vienoje ES šalyje gali tapti akcizų objektu jas nelegaliai laikančiam asmeniui, nepriklausomai nuo to, kad akcizas sumokėtas kitoje ES šalyje

2014 m. liepos 3 d. ESTT priėmė sprendimą byloje C-165/13 (Stanislav Gross), kurioje nagrinėta situacija, kuomet fizinis asmuo jau vienoje ES šalyje išleistas į apyvartą akcizines prekes (cigaretes), už kurias akcizai buvo sumokėti, komerciniais tikslais (tikintis parduoti) nelegaliai laikė kitoje valstybėje narėje. Nors asmuo nebuvo pirmasis šiuos produktus paskirties valstybėje narėje laikantis asmuo, ESTT nuomone, valstybė narė, kurios teritorijoje laikomos cigaretės, gali įpareigoti būtent šį asmenį sumokėti tos šalies akcizus.

Kreipkitės telefonu +370 683 02037 arba el. paštu: info@manoteisininkas.lt